Прессъобщение

Начало » Новини
31 Декември 2016
Съветът за електронни медии (СЕМ) реагира със загриженост на получена вчера официална информация от Българското национално радио (БНР). Ръководството на обществената медия съобщава, че усилията за постигане на консенсус в преговорите с Музикаутор не са дали резултат, което сериозно възпрепятства изпълнението на обществената мисия и изпълнението на индивидуалните лицензии на БНР.
Регулаторът изразява сериозни опасения от накърняване правата на слушателите да получават освен информационно и разнообразно музикално съдържание, тъй като след 01 януари 2017 г. няма да може да бъде излъчвана съвременна авторска музика, както и да бъдат популяризирани музикални произведения на български  автори. 
Правомощията на медийния надзор не включват намеса в преговори и договорености между БНР и авторски организации. Въпреки това СЕМ отдава голямо значение, както на зачитането на правата на музикалните дейци, така и на значението на общественото радио като важна културна институция с огромен и дълголетен принос за  създаване, записване, съхранение и разпространение на музика от всички жанрове. 
БНР се издържа от държавния бюджет, който действително не е увеличен за следващата година. За това е желателен баланс между искания и финансови възможности. Над тях обаче, трябва да стои общественият интерес от разнообразна музика в съдържанието на многопрограмното национално радио. Фактът, че той е застрашен точно в навечерието на новогодишните празници, е неподходящо избран момент за разрив на преговори, които СЕМ продължава да вярва, че са водени с идеална цел.
В регулатора не е постъпила официална информация за позицията на Музикаутор.
СЕМ ще положи усилия за среща на страните при така създалата се ситуация на разминаване на интереси.