Прессъобщение

Начало » Новини
13 Април 2017
Съветът за електронни медии (СЕМ) обръща внимание на всички заинтересовани страни, че на 23.03.2017г. започна обществено обсъждане на проект за изменение на Критериите, за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Очакването на регулатора е, както зрителите и слушателите, така и участниците в сектора, но и обществени и потребителски организации да дадат своето мнение до крайния срок, който е 23.04. т.г. Позициите могат да се заявят на страницата на СЕМ в интернет.
Регулаторът на електронните медии припомня, че според Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), всяка година СЕМ съвместно с ДАЗД разработва критерии, които съдържат показателите за оценка на програмите и техните елементи (аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и др. елементи от програмното съдържание) с цел защита на правата и интересите на децата през цялото времетраене и съдържание на програмите. В разработването на проекта, който е поместен на страницата на СЕМ в интернет, активно се включиха и представители на най-големите български телевизии, обединени в Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).