Прессъобщение

Начало » Новини
21 Април 2017 Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 24 до 25 април 2017 г.  могат да бъдат закупени конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Троян, честоти 89.5 MHz (общ (политематичен) профил), 95.7 MHz (общ (политематичен) профил), 99.0 MHz (общ (политематичен) профил),  106.9 MHz  (специализиран профил, за аудитория над 35 години) и честота 103.4 MHz  (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години).
Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лв.
Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която ще се кандидатства.