ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Начало » Новини
31 Май 2017
Днес, 31 май 2017 г., Съветът за електронни медии обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията.
Сроковете за отделните етапи на процедурата са: подаване на документи – до 30 юни 2017 г.; оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – 18 юли 2017 г.; оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – 27 юли 2017 г.; изслушвания - 31 юли - 1 август 2017 г.; избор на генерален директор – 2 август 2017 г.