Прессъобщение

Начало » Новини
11 Юли 2017 Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2017 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Троян, следните кандидати:
честота 89.5 MHz, политематичен профил: ФОКУС - НУНТИ ООД;
честота 95.7 MHz, политематичен профил: РТЕ НЕТ ООД;
честота 99.0 MHz, политематичен профил: РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД;
честота 103.4 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години: РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД;
честота 106.9 MHz, специализиран профил, за аудитория над 35 години: РАДИО 1 ООД;