Съобщение

Начало » Новини
25 Юли 2017 Днес, 25 юли 2017 г., Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. 

СЕМ установи, че всички кандидати отговарят на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат:

1. Стоил Рошкев
2. Теодор Ангелов
3. Сашо Йовков
4. Валерий Тодоров
5. Тома Иванов
6. Радостслав Главчев
7. Иван Гарелов
8. Константин Каменаров
9. Емил Кошлуков