Продажба на конкурсни книжа

Начало » Новини
21 Ноември 2017
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 22 до 23 ноември 2017 г.  могат да бъдат закупени конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете:

Видин, честота 95.8 MHz  (специализиран профил, от 20 до 45-годишна възраст);
Пещера, честота 91.4 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 95.0 MHz (специализиран профил, за аудитория до 30-годишна възраст), честота 105.1 MHz (общ (политематичен) профил).

Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лева.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.