Прессъобщение

Начало » Новини
20 Март 2018
Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 20 март 2018 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност следните кандидати:

град Видин, честота 95.8 MHz специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г: АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД (програма РАДИО ВИТОША);

град Пещера:
честота 91.4 MHz,
специализиран профил, за аудитория над 35 г.: РАДИО 1 ООД (програма РАДИО 1)
честота 95.0 MHz, специализиран профил, за аудитория до 30 г.: РТЕ НЕТ ООД (програма АВТОРАДИО)    
честота 105.1 MHz, политематичен профил: ФОКУС-НУНТИ ООД  (програма  РАДИО ФОКУС)   

На заседанието се проведе и среща с генералния директор и членовете на управителния съвет на Българската национална телевизия, на която се обсъди отчета за програмната дейност, технологичното обновление и финансовото състояние на националната медия за периода от месец септември 2017 г. до месец февруари 2018 г. Отчетът е приет с 3 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.