Съобщение

Начало » Новини
24 Август 2018
Съветът за електронни медии проведе среща между ръководството на Българското национално радио и родители на деца от Детския радиохор на БНР, по покана на председателя на СЕМ София Владимирова.
Срещата е израз на ангажираността на съветниците към възникналото напрежение от смяната на диригента на детския хор.
Въпреки изразеното мнение, че ръководството на БНР не е управлявало добре тази криза, бе отчетено, че тя е овладяна по най-добрия начин. Генералният директор Александър Велев посочи, че това е бил конфликт с Музикалната къща на БНР, но този специфичен музикален състав вече ще се управлява по нов начин. Александър Велев заяви пред родителите на децата и пред регулатора, че Детският радиохор преминава на пряко подчинение на генералния директор, и ще бъде изработена дългосрочна стратегия за неговото развитие. Решението е било гласувано от Управителния съвет на националната медия.
Родителите изразиха благодарност за загрижеността на СЕМ и удовлетворение от благоприятното развитие на конфликта, което ще осигури спокойствие за малките артисти, техните диригенти и родители.