Съобщение

Начало » Новини
31 Октомври 2018
Съветът за електронни медии Ви кани на официалното подписване на споразумението за 2018 година за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, съгласно изискванията на чл.32, ал.6 от Закона за радиото и телевизията.

Споразумението за 2018 година ще бъде подписано от Държавната агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, представители на Българското национално радио и Българската национална телевизия - като национални обществени доставчици на медийни услуги, и на други доставчици, които не са членове на  АБРО.

Подписването ще се състои на 05.11.2018 г., понеделник, от 11.00 ч., в заседателната зала на Съвета за електронни медии.

При невъзможност  за  присъствие всеки доставчик на медийни услуги може да се присъедини към споразумението с изрично писмено изявление до СЕМ, направено от законния представител или упълномощено от доставчика лице.

Споразумението за защита на децата за 2018 г. може да изтеглите от допълнителни документи.

Споразумение