Прессъобщение

Начало » Новини
05 Ноември 2018
Днес, 5 ноември 2018 г., Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Българската национална телевизия и Българското национално радио преподписаха Споразумението от 6 декември 2017 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.
Всеки доставчик на медийни услуги може да се присъедини към Споразумението с изрично писмено изявление до Съвета за електронни медии, направено от законния представител или упълномощено от доставчика лице.

Изтегли файла