До доставчиците на линейни и нелинейни медийни услуги

Начало » Новини
04 Януари 2019
Във връзка с правомощията на Съвета за електронни медии по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 18, чл. 19, ал. 4 и 19а, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията, моля да предоставите следната информация:
 
  • Доставчиците на линейни медийни услуги в националната мрежа да предоставят данни за:
• дела на европейските произведения, съгласно чл.19а, ал. 1 от ЗРТ и
• дела на европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ;
 
  • Доставчиците на нелинейни медийни услуги да предоставят данни за дела европейски произведения, съгласно член 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗРТ.

Данните трябва да обхващат периодa: 01 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.
Данните се въвеждат в приложените формуляри.

Срокът за предоставяне на информацията е до 1 февруари 2019 г.

Моля отговорът да бъде изпратен на електронната поща на старши експерт Мария Белчева: [email protected] или на хартиен носител, на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход"  № 69.

Непредоставянето на информация представлява нарушение на Закона за радиото и телевизията и подлежи на санкциониране.

*Съобщението НЕ СЕ ОТНАСЯ за телевизионните оператори/доставчици на медийни услуги, чиито програми са предназначени за местна аудитория и операторът не е част от националната мрежа.

Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на линейни медийни услуги Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на нелинейни медийни услуги.