Прессъобщение

Начало » Новини
12 Февруари 2019
Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2019 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност, следните кандидати:

за град Созопол, честота 99.4 MHz, политематичен профил: ФОКУС - НУНТИ ООД, програма  РАДИО ФОКУС.

за град Бобошево, честота 106.2 MHz,  специализиран профил, за аудитория до 30 г.: РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД, програма РАДИО СИТИ.