Съобщение до доставчиците на медийни услуги

Начало » Новини
06 Март 2019
Съветът за електронни медии Ви кани на официалното подписване на споразумението за 2019 година за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, съгласно изискванията на чл.32, ал.6 от Закона за радиото и телевизията.
Споразумението ще бъде подписано от Държавната агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, представители на Българското национално радио и Българската национална телевизия - като национални обществени доставчици на медийни услуги, и на други доставчици, които не са членове на  АБРО.
Подписването ще се състои на 14.03.2019 г., четвъртък, от 11.00 ч., в заседателната зала на Съвета за електронни медии, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.5.
При невъзможност  за  присъствие всеки доставчик на медийни услуги може да се присъедини към споразумението с изрично писмено изявление до СЕМ, направено от законния представител или упълномощено от доставчика лице.

Споразумението за защита на децата за 2019 г. може да изтеглите от допълнителни документи.

Проект на споразумение 2019