Съобщение до медиите относно отразяване на предизборната кампания

Начало » Новини
17 Април 2019
Съветът за електронни медии (СЕМ), в контекста на предстоящата предизборна кампания, традиционно призовава доставчиците на медийни услуги да обърнат специално внимание на хората със специфични потребности при подготовката на информационното съдържание, свързано с вота.

За гласоподавателите медиите, особено телевизията, представляват основно информационно средство, което формира техния избор. Затова е важно всички българските граждани да получат възможност да направят информиран избор, за да могат да реализират своите граждански права.

СЕМ напомня, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности се гарантира от международните стандарти, европейското законодателство, българската нормативна уредба, вкл. от Закона за радиото и телевизията (чл. 8).

Съветът за електронни медии вярва, че многообразната медийна среда е част, както от плурализма в гражданското общество, така и възможност за зачитане на различните потребности на гражданите.

На следващо място, СЕМ, като отчита факта, че Законът за радиото и телевизията и Изборният кодекс не ограничават участието на кандидатите в изборите за членове на Европейски парламент в актуални и развлекателни предавания, филми и сериали, се обръща към доставчиците да различават тези прояви като възможност за предизборна агитация.

На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарти в политическото съревнование между участниците в изборите.

СЕМ очаква доставчиците на медийни услуги да спазват професионалните стандарти при отразяване на предизборната кампания за членове на Европейски парламент.