Прессъобщение

Начало » Новини
09 Май 2019 Днес, 9 май 2019 г., Съветът за електронни медии, в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, обяви процедури за избор на генерален директор на Българското национално радио и за избор на генерален директор на Българската национална телевизия
Сроковете за отделните етапи на процедурите са:

За генерален директор на БНР: подаване на документи – до 27 май 2019 г.; оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – до 18 юни 2019 г.; оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – до 24 юни 2019 г.; изслушвания – 26-27 юни 2019 г.; избор на генерален директор – 28 юни 2019 г.

За генерален директор на БНТ: подаване на документи – до 3 юни 2019 г.; оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – до 25 юни 2019 г.; оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – до 1 юли 2019 г.; изслушвания – 3-4 юли 2019 г.; избор на генерален директор – 5 юли 2019 г.

Решение № РД-05-159 от 18 октомври 2016 г.


(БНР) Декларация по ЗРТ (БНР) Декларация-съгласие (БНР) Решение № РД-05-53 от 9 май 2019 г. (БНТ) Декларация по ЗРТ (БНТ) Декларация-съгласие (БНТ) Решение № РД-05-54 от 9 май 2019 г.