Прессъобщение

Начало » Новини
11 Юни 2019 Днес, 11 юни 2019 г., Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия.

СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г., отговарят 7 (седем) от кандидатите.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат:
1. Сашо Йовков
2. Никола Тодоров
3. Явор Симов
4. Сашо Диков
5. Радостслав Главчев
6. Емил Кошлуков
7. Стоил Рошкев