Прессъобщение

Начало » Новини
17 Юни 2019
Днес, 17 юни 2019 г., Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио.

СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г., отговарят 5 (пет) от кандидатите.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат: Светослав  Костов, Митко Димитров, Валерий Тодоров, Даниела Манолова и Александър Велев