Прессъобщение

Начало » Новини
21 Юни 2019 Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 21 юни 2019 г., взе решение (по протокол), с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио – изслушване, следните кандидати:

1. Светослав Костов
2. Митко Димитров
3. Валерий Тодоров
4. Даниела Манолова
5. Александър Велев

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия
номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

26 юни 2019 г.
9:30 ч. – 11:45 ч.   -  Светослав Костов (вх. № РД-22 25-00-2/27.05.2019 г.)
12:15 ч. – 14:30 ч. -  Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-3/27.05.2019 г.)
14:45 ч. – 17:00 ч. -  Валерий Тодоров (вх. № РД-22 25-00-4/27.05.2019 г.)

27 юни 2019 г.
9:30 ч. – 11:45 ч.   -  Даниела Манолова (вх. № РД-22 25-00-5/27.05.2019 г.)
13:00 ч. – 15:15 ч. -  Александър Велев (вх. № РД-22 25-00-6/27.05.2019 г.)

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта (тук).