Прессъобщение

Начало » Новини
21 Юни 2019 Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 21 юни 2019 г., взе решение (по протокол), с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия – изслушване, следните кандидати:

1. Сашо Йовков
2. Никола Тодоров
3. Явор Симов
4. Сашо Диков
5. Емил Кошлуков
6. Стоил Рошкев

Съветът не допуска до изслушване:
1. Радостслав Главчев

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия
номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

03 юли 2019 г.
9:30 ч. – 11:45 ч.   - Сашо Йовков (вх. № РД-22 25-00-14/03.06.2019 г.)
12:15 ч. – 14:30 ч. - Никола Тодоров (вх. № РД-22 25-00-15/03.06.2019 г.)
14:45 ч. – 17:00 ч. - Явор Симов (вх. № РД-22 25-00-17/03.06.2019 г.)

04 юли 2019 г.
9:30 ч. – 11:45 ч.   - Сашо Диков (вх. № РД-22 25-00-19/03.06.2019 г.)
12:15 ч. – 14:30 ч. - Емил Кошлуков (вх. № РД-22 25-00-21/03.06.2019 г.)
14:45 ч. – 17:00 ч. - Стоил Рошкев (вх. № РД-22 25-00-22/03.06.2019 г.)


Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта (тук).