Прессъобщение

Начало » Новини
22 Януари 2020
Съветът за електронни медии избра Андон Балтаков за генерален директор на Българското национално радио на свое заседание, проведено днес.
Неговата кандидатура подкрепиха председателят на Съвета София Владимирова и членовете Бетина Жотева, Галина Георгиева и Ивелина Димитрова. Розита Еленова гласува „въздържал се”.
Новият генерален директор ще встъпи в длъжност след подписване на договор за управление.