Прессъобщение

Начало » Новини
16 Март 2020
На 17 март 2020 г., в изпълнение на чл. 32, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, Българската национална телевизия, Българското национално радио традиционно ще преподпишат Споразумението от 2017 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие 

Във връзка с въведеното с решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. извънредно положение и като предпазна мярка срещу разпространението на вируса COVID-19, подписването ще е неприсъствено.

Призовават се всички доставчици на медийни услуги, които желаят да се присъединят към споразумението писмено да заявят това на електронната поща на СЕМ – office@cem.bg или чрез лицензиран пощенски оператор.