Съобщение

Начало » Новини
17 Март 2020
Във връзка с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение и с цел защита здравето на гражданите, кандидати в процедурите, обявени по реда на чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, здравето на служителите на Съвета за електронни медии, имащи отношение към обявените конкурсни процедури, както и с цел предотвратяване разпространението на COVID-19, СЕМ прекрати обявените конкурсни процедури за длъжностите „главен експерт” (1 щ.бр.),  „старши експерт” (1 щ.бр.), „старши инспектор” (2 щ. бр.) и „старши юрисконсулт” (1 щ. бр.).