Прессъобщение

Начало » Новини
18 Март 2020
На 17 март 2020 г., в изпълнение на чл. 32, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българската национална телевизия, Българското национално радио традиционно преподписаха Споразумение за 2020 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие. 

Във връзка с въведеното с решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. извънредно положение в страната и като предпазна мярка срещу разпространението на коронавируса COVID-19, тази година беше взето решение подписването да е неприсъствено.

Чрез подписването на Споразумението страните още веднъж заявяват своята готовност да обединят усилията си и в партньорство да работят за прилагането на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, приети през 2011 г. и изменени през 2017 г., с цел защита на детската аудитория и правата и интересите на децата.

Призовават се всички доставчици на медийни услуги, които желаят да се присъединят към Споразумението писмено да заявят това на електронната поща на Съвета за електронни медии – office@cem.bg или чрез лицензиран пощенски оператор.

Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2020 г.