Съобщение

Начало » Новини
15 Април 2020
Прессъобщение // ЕРГА // COVID-19
Брюксел, 6 Април

Европейските регулатори призовават Европейската комисия:
Системно значение на медиите във времена на криза


Никога досега не сме били толкова зависими от качественото медийно отразяване и цифровите/дигиталните комуникации. Устойчивостта на нашите демокрации разчита на ефективен поток от достоверна информация и взаимна солидарност на хората. Силните и независими медии могат да гарантират преди всичко това.

Пандемията COVID-19 подчерта необходимостта от достоверна информация за самата болест и защитните мерки, предприети от властите. Професионалната журналистика е важна, тъй като противодейства на опасностите на дезинформацията, което може допълнително да влоши ситуацията. Възможностите на адекватната цифрова/дигитална комуникация, например тези на интернет услугите, са също толкова важни, за да се развиват социалните контакти и гарантират достъп до качествено съдържание във времена, когато гражданите са помолени да останат у дома. Дори във времената на криза, медийните компании трябва да могат да изпълнят мисията си за обединяване на обществото и осигуряване на демокрация.

Въпреки това, икономическите ефекти от кризата засегнаха най-тежкo аудио-визуалните медийни компании, много от които вече бяха подложени на финансово напрежение на бързо променящия се пазар. Ограниченията за движение и други мерки за контрол, решени от националните власти да ограничат по-нататъшното разпространение на вируса усложняват функционирането на медийните издания.

Предвид критичното значение на медиите за нашите общества и настоящата криза, ЕРГА ще допринесе за оформяне на мерките, насочени към намаляване на въздействието на COVID-19 върху медийния сектор в единния европейски пазар. Конкретно, в сътрудничество с Европейската комисия, ЕРГА ще разшири обхвата на текущата си работа по дезинформация чрез провеждане на оценка за това как платформите реагират на предизвикателствата поставени от „инфодемията“, придружаваща пандемията. В допълнение, ЕРГА ще сформира група за действие за обменяне на опит и информация за въздействието на кризата върху икономическите условия за аудиовизуалния медиен сектор в държавите-членки. Особено по отношение на различните обхвати и компетенции на членовете на ЕРГА, тази обмяна обещава да бъде полезна и ползотворна.

Действията, предприети от държавите-членки и ЕРГА, трябва да вървят ръка за ръка с действията на всички останали съответни институции. Ето защо ЕРГА призовава Европейската комисия да вземе предвид мерки за намаляване на въздействието на COVID-19 върху медийния сектор и единния европейски пазар.

Наше общо задължение е да осигурим съвместно стабилността на нашите демокрации в тези проблемни времена.

Бележки за редакторите
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ЕРГА) се състои от националната регулаторните органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ЕРГА съветва Европейския Комисията и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС.
Д-р Тобиас Шмид, комисар по европейските въпроси на немските медийни власти, е председател на ЕРГА през 2020 г. За въпроси, моля, да се обърнете към секретариата на ЕРГА: CNECT-ERGASECRETARIAT@ec.europa.eu.

ERGA_Press Release