Съобщение

Начало » Новини
22 Април 2020 Съветът за електронни медии обръща внимание, че съгласно чл. 7 от Закона за радиото и телевизията, доставчиците на медийни услуги е необходимо да осигуряват на страницата си в интернет лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:
1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;
2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.