Прессъобщение

Начало » Новини
08 Май 2020
Днес, 8 май 2020 г., Съветът за електронни медии избра г-жа Бетина Жотева за председател на  СЕМ. Решението е взето с 3 гласа „за” - Г. Георгиева, С. Владимирова, Б.Жотева, въздържали се  - Ив. Димитрова и Р.Еленова.

Новият председател встъпва в длъжност на 9 май 2020 г.