Съобщение

Начало » Новини
19 Май 2020
До доставчиците на медийни услуги

Във връзка с въздействието на COVID-19 върху икономическите условия за медийния сектор и капацитета на медийните играчи да спазват своите регулаторни задължения, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) реши да създаде специална група, която се занимава със следствията от пандемията, като се обърне и към самата медийната индустрия.

Съветът за електронни медии предоставя на вниманието на доставчиците на медийни услуги въпросите по проучването на ERGA.

Съветът приканва доставчиците да участват като изпратят отговорите, по-възможност на английски език, на office@cem.bg.

Краен срок: 22 май.

ERGA COVID19 Industry Survey BG ERGA COVID19 Industry Survey ENG