Прессъобщение

Начало » Новини
08 Юли 2020
Съветът за електронни медии на своето заседание на 8 юли 2020 г. издаде индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги на Радио 1 ЕООД за к.к. Боровец и на Оберон радио Макс ЕООД за гр. Тетевен. Заличена е регистрацията за доставяне на аудио-визуална услуга на Телевизия ОКО ЕООД.
Съветът разгледа доклад за осъществено наблюдение на емисиите „По света и у нас”, излъчени в програма БНТ1 на 30 юни и 1 юли 2020 г. СЕМ прие, че няма нарушение на Закона за радиото и телевизията с мнозинство от 3 гласа. При обсъждането бяха изразени  съображения, че в емисията от 23 часа на 30 юни доставчикът се е отклонил от изискванията на чл. 6, ал. 3, т. 6, чл.10, ал.1, т.1 и чл. 11, ал. 1 от ЗРТ.
Във връзка с образувани административнонаказателни производства, СЕМ възложи на председателя да издаде наказателни постановления на Българска национална телевизия за нарушение на чл. 75, ал. 1 от ЗРТ и на Телевизия Европа АД за нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ. По производството срещу Май Фай АД за нарушение на чл. 55, ал.3 от Закона за здравето случаят е приет за маловажен.
Съветът прие информацията предоставена с доклади на Специализирана администрация - НЛРПР във връзка с предаването на „Шоуто на Николаос Цитиридис”, излъчено на 25 и 30 юни в програма БТВ, както и отразяването в програмите на различни доставчици на случая с 14-годишното момиче в Провадия.
СЕМ откри административни производства за издаване на актове за установяване на публични държавни вземания на 77 доставчици на медийни услуги, на стойност 246 981 лева.