Позиция

Начало » Новини
14 Юли 2020
СЕМ подкрепя свободната и отговорна журналистика

Правото на информация е основно конституционно право за българските граждани, а нейното разпространение е мисия на свободните медии.

Всяко посегателство срещу журналисти или възпрепятстването на тяхната работа е посегателство срещу постиженията на демокрацията.

Отразяването на важните събития и теми е необходимо за развитието на демократичния диалог в обществото.

Представянето на различни позиции и мнения е гаранция за създаването на плуралистична медийна среда и защита на гражданското общество. 

Личната неприкосновеност на гражданите и защитата на техните човешки права и достойнство е важен принцип в работата на журналистите, а тяхната собствена защита е в ръцете на всеки един от нас.

Спазването на професионалните стандарти и журналистическа етика в ежедневното изпълнение на тяхната работа е съществена част и допринася за общественото доверие към тях, в частност, и към медиите, които те представляват.     

СЕМ вярва, че многообразието на медиите в страната е от съществено значение за развитието на демократичното общество. Представянето на различни мнения и убеждения  е гаранция за разпространението на плуралистична информация, която е право на гражданите.

СЕМ подкрепя свободната и отговорна журналистика, която не допуска създаването на нетърпимост между гражданите въз основа на политически, етнически, религиозен признак.

СЕМ призовава политиците и обществениците да бъдат отговорни в публичното говорене по отношение на работата на журналистите и медиите.