Прессъобщение

Начало » Новини
22 Юли 2020
Съветът за електронни медии на своето заседание на 22 юли 2020 г. разгледа доклади за осъществено наблюдение за спазването през м. май 2020 г. на условията на индивидуалните лицензии, издадени на Българската национална телевизия, Българското национално радио и Анаили Мили ЕООД. Резултатите от наблюдението показват, че  БНТ изпълнява лицензионните условия за програма БНТ1, с изключение на детски и младежки предавания; БНР изпълнява програмните характеристики за „Хоризонт”; в „Радио К2” се отчита не достатъчен обем предавания с културна и развлекателна насоченост.

СЕМ обсъди готовността да разгледа на следващо заседание резултатите от фокусирания мониторинг за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията (плурализъм на гледните точки в новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика) в програмите БНТ1 и „Хоризонт”.
Съветът измени индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на Оберон Радио Макс ЕООД на територията на гр. Несебър.
СЕМ регистрира като доставчици на аудио-визуални медийни услуги Европейска народна академия ООД и Скай Екстрим ЕООД и отказа регистрация на Бета Филм ЕООД. Заличи регистрацията на Щерев оил ЕООД и на 359 Броудкастинг Медия ЕООД.
Във връзка с образувано административнонаказателно производство, СЕМ възложи на председателя да издаде наказателно постановление на Пайнер Медиа ООД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т.6 от ЗРТ.
Съветът разгледа и доклад относно експресно наблюдение на отразяването на случая с домашно насилие над дете в гр. Перник. Регулаторът отчете като положителна практика отказа на част от доставчиците да излъчат разпространените в социалните мрежи шокиращи кадри.