Прессъобщение

Начало » Новини
12 Август 2020
Съветът за електронни медии на свое заседание на 12 август 2020 г. прие с мнозинство от 3 гласа Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 18-24 юли 2020 година.
Докладът отразява резултатите от наблюдението върху новини и актуално-публицистични предавания в програми ХОРИЗОНТ и БНТ1 за спазване на законовото изискване за плурализъм на гледните точки, отчита се и темата за гражданските протести като обем от излъченото съдържание. Изводите от мониторинга потвърждават направените вече констатации от наблюдението в периода 10-17 юли, а именно: обществените доставчици БНР и БНТ спазват разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 6 на Закона за радиото и телевизията.
Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук
Съветът взе решение и за издаване на индивидуална лицензия на Агенция Витоша ЕООД за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Свиленград, честота 97.6 MHz.
Като доставчик на аудио-визуална медийна услуга с наименование CINEMANIA е регистрирано Лени Филм ЕООД.
СЕМ предостави пълен достъп до обществена информация по постъпило от заинтересовано лице заявление.