Прессъобщение ЕРГА

Начало » Новини
21 Август 2020
Прессъобщение // ERGA
Брюксел, 5 юни 2020 г.

Регулаторите на медиите на ЕС обсъждат бъдещето на
европейския регламент за медиите

 
 
Трансграничният обмен и сътрудничество на ЕС е голямо предимство,
особено в условията на криза

На 4 юни 2020 г. членовете на ERGA се срещнаха за 13-тото си пленарно заседание, което поради пандемията Ковид-19 се проведе във виртуална обстановка. Членовете на ERGA обмениха информация и опит как медийните компании в тяхната страна се справят с тази глобална криза. Заместник-председателят на ERGA Карим Иборки докладва за междинните резултати на специалната група за действие, разглеждайки икономическите условия на доставчиците на медийни услуги в настоящата криза на Ковид-19. Анализът показва, че медийният сектор като цяло е сериозно засегнат със сериозни икономически загуби, особено за тези участници в зависимост от приходите от реклама. В същото време доставчиците на медийни услуги по заявка, влогъри и стрийминг услугите Over the Top (OTT) се възползват от увеличаване на базата на клиентите и зрителността си. Г-н Иборки благодари на участващите национални регулаторни органи (НРО-та) за техния принос и подчерта значението на мерките, предприети от държавите-членки и регулаторите за подкрепа на аудиовизуалния медиен сектор в тази извънредна ситуация.
Бъдещето на европейското регулиране на медиите
Членовете на ERGA обмениха идеи за бъдещата регулаторна рамка на ЕС за медиите в цифровата среда. Джузепе Абаманте, директор по медийната политика в Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия, насърчи ERGA да даде своя принос за текущия дебат на Пакета мерки за цифровите услуги (DSA), който има за цел да завърши регулаторната среда за цифровите услуги. Той подчерта значението на принципа на страната на произход и добавената стойност, която ERGA носи, като спомага за осигуряването на последователно прилагане на правилата в медийната среда. Той също така се позова на предизвикателствата, предизвикани от кризата Ковид и решенията, над които работят Комисията и държавите-членки. В този контекст той подчерта значението на качествените медии и ролята на силните медийни регулатори, засилени от ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), която скоро ще бъде транспонирана от държавите-членки.
Резултати от работата от 2020 г.
В допълнение, членовете на ERGA представиха резултатите от извършената досега работа по въпросите на работните подгрупи на ЕРГА „Дезинформация”, „Откриваемост” и „Видимост” на съдържанието и техния принос към доклада за върховенство на закона на Европейската комисия.
Дезинформация
След като публикува своя Доклад за оценка на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията (връзка), ERGA продължава да се фокусира върху проблема с нарушаването на информационната екосистема. През 2020 г. ERGA определи два работни потока в тази област. Първият е свързан с понятията за дезинформация и свързаните с тях понятия с цел да се направи преглед на това, как това явление се разглежда законно в различните държави-членки. Определенията, използвани от различните участници и академичната гледна точка по темата също са разгледани. Вторият работен поток продължава да помага на Комисията за справяне с дезинформацията и техния мониторинг на прилагането на Кодекса. Тук ERGA работи по създаването на насоки за подобряване и хармонизиране на дейностите на платформите в различни области на Кодекса на практиката.
Откриваемост и видимост на съдържанието
В допълнение, работата на ERGA също е свързана с оценка на националните мерки за осигуряване на откриваемост на съдържанието от общ интерес и видимост на европейските произведения. Следователно ERGA понастоящем събира най-добрите практики от членовете на ERGA, за да се стреми към възможно най-висока степен на съгласуваност при прилагането на мерки по отношение на аудиовизуалните медийни услуги.
Принос към доклада за върховенство на закона на Европейската комисия
Членът на Управителния съвет на ERGA Шарлот Ингвар-Нилсон допълнително отчете за приноса на ERGA в доклада за върховенство на закона на Европейската комисия. По искане на Европейския комисар по правосъдие Дидие Рейндерс, членовете на ERGA предоставиха кратък преглед на регулаторната рамка в държавите-членки с конкретен поглед върху независимостта, структурата и правомощията на НРО-тата.
Перспективи: над какво ще работи ERGA през следващата година
Пленарното заседание обсъди и първия проект на работната програма на ERGA за 2021 г., който е подготвен от председателя на ERGA Тобиас Шмид в тесни консултации с Съвета и в съгласие с Комисията. Документът предвижда интензивна дискусия относно прилагането на напълно действаща директива за АВМУ, оценка на потенциалните въздействия върху европейската медийна рамка на предстоящите предложения от пакета от Пакета мерки за цифровите услуги (DSA), както и продължаване на работата по Дезинформация.
„Технологичните разработки в медиите винаги се характеризират с впечатление за бързина. За нас като регулатори на медиите това може да означава само две неща: Първо, ние трябва да се концентрираме върху защитата на какво – независимо от всяко технологично развитие – остава най-надеждно за защита – свободата на словото. Второ, не е необходимо да бързам, но със сигурност трябва да бъдем бързи. Сега е моментът да работим заедно, за да създаде модерен и подходящ европейски регламент за медиите", коментира д-р Тобиас Шмид, председател на ERGA през 2020 г. и комисар по европейски въпроси относно германските медийни власти.
След пленарното заседание работната програма ще бъде финализирана, като се вземат предвид забележките на членовете на ERGA. Тя ще бъде приета най-късно на 15 септември 2020 г.

Изтегли файла