Прессъобщение ЕРГА

Начало » Новини
21 Август 2020
Прессъобщение // ERGA
Брюксел, 5 Юни 2020г.
 
ERGA приема първия си принос в предстоящите дебати относно Пакета мерки за цифровите услуги (DSA)

Медийните регулатори виждат големи възможности в задълбочаването на сътрудничеството в целия ЕС за регулиране на онлайн съдържанието

Членовете на Европейската група на регулаторите за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) виждат увереното и ориентирано към решения сътрудничество като ключ към ефективното регулиране на медиите в целия ЕС. Това е един от резултатите от 13-тото пленарно заседание на ERGA, което се проведе като виртуална конференция на 4 юни 2020 г. В центъра на полугодишната среща беше, наред с другото, първа дискусия за бъдещето на европейското регулиране на медиите в контекста на дебата около Пакета мерки за цифровите услуги (DSA). 
Членовете на ERGA приеха общ документ за позицията върху Пакета мерки за цифровите услуги (DSA), който беше публикуван днес (връзка). Целта на документа е да се формулират първите общи позиции на регулаторните органи на ЕС по медиите в продължаващия дебат относно пакета DSA. Специален акцент е върху ролята на медийните регулатори в евентуална бъдеща рамка за прилагане. В този документ ERGA идентифицира, inter alia, три конкретни възможности за насърчаване на ефективното регулиране на онлайн съдържанието, което възниква под чадъра на пакет DSA:
Членовете на ERGA се застъпват за засилена система на сътрудничество в рамките на ЕС между медийните регулатори за справяне с трансграничните проблеми в регулирането на онлайн съдържанието. Членовете на ERGA имат богат опит в регулаторната практика и в прилагането на принципите за регулиране на съдържанието на национално ниво. Те твърдо вярват, че има потенциал за подобряване на европейското трансгранично сътрудничество в обновена регулаторна рамка за цифрови услуги. Засилването на сътрудничеството в трансгранични случаи също е една от стратегическите цели на ERGA за периода 2020-2023. В този смисъл ERGA понастоящем работи върху Меморандум за разбирателство, който демонстрира волята на членовете на ERGA да предприемат общи действия в рамките на сегашната рамка.
ERGA препоръчва адаптиране към режима на отговорност за онлайн платформите чрез вграждане на защитни елементи към дизайна и работата на онлайн платформите. Определенията, предвидени в Директивата за електронната търговия, трябва да бъдат актуализирани, за да отразяват действителната, вече не „пасивна“ роля, която много услуги играят по отношение на съдържанието, което те притежават. В допълнение, ефикасните механизми за отчетност на платформите трябва да бъдат основани в законодателството, за да отстояват европейските ценности.
ERGA признава значението на принципа на държавата на произход. Затова членовете й предлагат да проучат как да установят по-голяма степен на тясно и ефективно сътрудничество между всички държави-членки при трансгранични случаи. Това цели да осигури възможно най-добрата защита на своите граждани в онлайн средата.
„Като европейски граждани очакваме онлайн светът да отразява нашите общи демократични ценности. Като европейски регулатори на медиите наш дълг е да пазим тези демократични ценности и да гарантираме справедливост. Въпреки това, достатъчно често се борим да изпълним изцяло тези очаквания. Ето защо, ние приветстваме инициативата на Европейската комисия за Пакета мерки за цифровите услуги (DSA). Това е чудесна стъпка към навременното и адекватно онлайн регулиране на платформите”, коментира инициативата д-р Тобиас Шмид, комисар по европейските въпроси на германските медийни регуалтори и председател на ERGA през 2020 г.
Конструктивното международно сътрудничество, определянето на ясни условия и отговорности, както и признаването на културното многообразие също са водещите принципи при работата на ERGA върху дезинформация, откриваемост на аудиовизуалното съдържание и за въздействието на настоящата пандемия върху бъдещето на медиите в рамките на ЕС.

Изтегли файла