Прессъобщение ЕРГА

Начало » Новини
21 Август 2020
Прессъобщение // ЕРГА
Брюксел, 15 юли 2020г. 

Аудиовизуалната индустрия става все по-чувствителна към различията между половете

Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) публикува доклад за различията между половете на екрана и извън него
Аудиовизуалната индустрия става все по-чувствителна към различията между половете. Това е една от констатациите на доклада на работната група на ERGA за многообразието между половете. Целта на работната група беше да повиши информираността на регулаторите и заинтересованите страни за инициативи в целия ЕС, които се борят с дискриминацията и активно насърчават равенството в аудиовизуалната медийна индустрия. Докладът се състои от две части – едната събира добри практики за насърчаване на разнообразието между половете и една представя препоръки как може да се увеличи разнообразието между половете.
„Целта на тази работна група беше наистина много практична: да насърчи добрите практики, които вече съществуват сред участниците в индустрията, и да позволи на различните заинтересовани страни, включително правителствата, да ги насърчават“, коментира Карим Иборки, CSA (Белгия) и председател на работната група. Тобиас Шмид, DLM (Германия) и председател на ERGA добавя: „Като регулатори на медиите насърчаването на равенството между половете е една от нашите основни ценности и смятаме, че особено в настоящата трудна ситуация е важно да продължим усилията си за равни възможности за жените и мъжете“.
Окончателният доклад представя анализите на подходите използвани от аудиовизуалните медийни услуги, производителите на съдържание, филмовата индустрия, рекламната индустрия и извън нея. Целта на доклада не е да представи всички инициативи в изчерпателен регистър, а да представи качествен анализ на стратегиите. По този начин докладът показва множеството от съществуващи методи и стратегии, които позволяват прилагането на баланс между половете практически от двете страни на екрана – точно като „набор от инструменти за добри практики“, пригоден за аудиовизуалната индустрия.
Освен това докладът издава препоръки, произтичащи от анализа на съществуващите практики, като например:
  • Насърчаване на публичните власти да определят конкретни цели в аудиовизуалното законодателство по отношение на равенството между половете и а) да прилагат статистически данни за събиране на данни и механизми за мониторинг, свързани с равновесието между половете, и б) да разпределят финансиране за проучвания на половото разнообразие в секторите на екранните индустрии.
  • Насърчаване на доставчиците на съдържание и доставчиците на медийни услуги да вземат предвид баланса между половете по време на всички етапи на писане, разработване и продуциране.
  • Насърчаване на рекламната индустрия за разработване на харти за насърчаване на нестереотипна реклама.
  • Насърчаване на доставчиците на аудиовизуални медии да приемат конкретни цели, свързани с разнообразието на половете, и да разработят свързани с пола статистики в човешките ресурси.
  • Насърчаване на органите за финансиране (например национални филмови агенции) да: а) разработват финансови стимули за създаване на разнообразни проекти, като същевременно се гарантира разнообразие в панелите за подбор, б) разработване на задължителни курсове по несъзнателни пристрастия на членовете на панели, продуценти и комисари, които да позволят по-разнообразен и отворен анализ на проекти, в) прилагане на задължителни декларации по отношение на баланса между половете, когато продуцентите кандидатстват за публични средства за подкрепа на всеки филмов продуцентски проект;
И накрая, докладът предлага набор от общи показатели за ефективността на регулаторните органи, които са готови да разработят дейности за мониторинг или изследователски проекти в областта на многообразието на половете. Разработването на единни критерии за анализ дава възможност за засилено взаимодействие между регулаторите и спомага за провеждането на сравнителни проучвания както на национално, така и на европейско ниво.

Изтегли файла