Прессъобщение

Начало » Новини
02 Септември 2020
Съветът за електронни медии на своето заседание на 2 септември 2020 г. прие Отчета за програмната дейност, технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална телевизия за периода януари-юни 2020 г. с мнозинство от 3 (три) гласа.
СЕМ взе решение за вписване на нелинейна медийна услуга доставяна от Статис АД.
Във връзка с образувано административнонаказателно производство, СЕМ възложи на председателя да издаде наказателно постановление на Нова Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ.