Прессъобщение ЕРГА

Начало » Новини
18 Септември 2020
Прессъобщение // ERGA
Брюксел, 16 септември 2020г. 
 
ERGA приема своя принос към обществената консултация по Европейския план за действие в областта на демокрацията (EDAP)
 
Стабилизирането на демокрацията онлайн е една от най-важните задачи, които в момента стоят пред медийните регулатори и политиката. Със своя Европейски план за действие в областта на демокрацията (EDAP) Европейската комисия иска да гарантира, че гражданите са в състояние да участват в демократичната система чрез информирано вземане на решения без незаконна намеса и манипулация. Базирайки се на уникалния опит на медийните регулатори в регулирането на съдържанието, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се възползва от възможността да допринесе за Обществената консултация на Комисията относно плана за действие.
В своя принос ERGA подчертава значението на единните дефиниции на дезинформацията и необходимостта от мерки срещу техническа онлайн манипулация. ERGA също така призовава за засилено сътрудничество на медийните регулатори на ниво ЕС, за да осигурят безпроблемно регулиране през границите.
Черпейки от работата на членовете на ERGA в областта на дезинформацията, Групата се застъпва за прозрачност на критериите за микронасочване, особено в контекста на избори. За медийните регулатори прозрачността е крайъгълния камък за подход към новите правила за онлайн политическа реклама и за справяне с онлайн дезинформацията като цяло. Освен това, членовете на ERGA призовават за значителна прозрачност на системите за алгоритмичното съдържание.
В допълнение, ERGA подчертава необходимостта от съвместим с поверителността достъп до данни на платформите за изследователите. Има спешна необходимост от по-добро разбиране на манипулативния потенциал на екосистемата за онлайн реклама, за да може да се гарантира целостта на демократичните процеси онлайн.
Не на последно място, ERGA се застъпва за засилена роля и засилено сътрудничество на европейските медийни регулатори при надзора на правилата за онлайн медийно съдържание – особено когато се занимават с трансгранични въпроси. Освен това ERGA подчертава продължаващото значение на принципа на страната на произход като основа на ЕС за регулиране на онлайн съдържанието.
„С инициативи като Европейския план за действие в областта на демокрацията (EDAP) и Пакета мерки за цифровите услуги (DSA) имаме уникалния шанс да дадем на интернет европейски характер – основан на демокрацията и върховенството на закона. Това, от което се нуждаем, са средствата за предотвратяване – вместо само за реагиране – на проблеми като речта на омразата и дезинформацията, докато защитаваме свободата на словото“, казва Тобиас Шмид, председател на ERGA и европейски комисар на немските медийни органи (DLM).
„Възходът на цифровите платформи до известност доведе до много нови предизвикателства, но мисията остава същата. Средства за гарантиране, че основните ценности като свободата на медиите и плурализма са защитени и в новите условия. Ето какво отразява нашият принос към Плана за действие за европейската демокрация”, коментира Лубош Куклиш, член на борда на ERGA, ръководещ работата на групата по дезинформация и главен изпълнителен директор на Словашки регулатор.
Освен приноса на ERGA към Европейския план за действие в областта на демокрацията (EDAP), европейските медийни регулатори също приеха позиция по Пакета мерки за цифровите услуги (DSA). Всички съобщения за пресата и доклади на ERGA могат да бъдат намерени тук: https://erga-online.eu/.

Изтегли файла