Прессъобщение

Начало » Новини
06 Октомври 2020 Съветът за електронни медии на своето заседание на 6 октомври 2020 г. прие Отчета за програмната, технологичната и финансовата дейност на Българското национално радио за периода 27 януари – 27 юли 2020 г. с мнозинство от 4 (четири) гласа.