Прессъобщение

Начало » Новини
18 Ноември 2020
На 18 ноември 2020 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии прие, с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”, доклад за резултатите от фокусирано наблюдение на програма БНТ1 по изпълнението на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ. Разпоредбата на закона предвижда отразяване на различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика. Наблюдавани са новините „По света и у нас” и актуално-публицистичните предавания „Денят започва”, „Още от деня”, „Референдум”, „Панорама”, както предаването „Денят започва с Георги Любенов” в периода от 5 до 18 октомври 2020 г. Мониторингът отчита излъчване на аудио-визуално съдържание с многообразие на теми с участието както на представители на гражданското общество, така и на държавните институции. Изводите в доклада показват  наличие на плурализъм на гледните точки за наблюдавания период в БНТ1.

Съветът реши да обяви конкурси за заемане на свободни щатни бройки за:
- „старши инспектор” – 1 щатна бройка в дирекция „Мониторинг и анализи”;
- „старши експерт – международна дейност” – 1  щатна бройка в дирекция „Лицензионни, регистрационни и правни режими и международна дейност”;
- „старши юрисконсулт” – 1  щатна бройка в дирекция „Лицензионни, регистрационни и правни режими и международна дейност”.