Прессъобщение

Начало » Новини
26 Ноември 2020
На свое заседание на 26 ноември 2020 г. Съветът за електронни медии прие с 5 гласа „за” доклад за резултатите от фокусирано наблюдение на програма ХОРИЗОНТ на БНР по изпълнението на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в периода 05-18 октомври 2020 г. Изводите в доклада отчитат изпълнение на разпоредбата за отразяване на различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика. Наблюдавани са новини (осведомителните бюлетини в 07:00, 12:00 и 18:00 ч.) и предаванията: „Преди всички”,  „12 плюс 3”, „Нещо повече”, „Неделя 150” и „Политически НЕкоректно”. Мониторингът отчита излъчване на информация и коментари по многообразни и социално значими теми от дневния ред на обществото с участието на широк кръг представители на гражданското общество и на държавните институции.