Прессъобщение

Начало » Новини
16 Декември 2020
На 16 декември 2020 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии разгледа и прие доклади относно спазването на лицензията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга БНТ1 и на лицензията за доставяне на радиоуслуга ХОРИЗОНТ в периода 05-18 октомври 2020 г. Резултатите от наблюдението показват изпълнение на лицензионните условия от страна на националното радио. По отношение на БНТ1 се отчита намален обем на жестомимичен превод в новините, както и недостиг на детски предавания в програмата.

Съветът взе решение за регистрация на Българе ТВ ЕООД като доставчик на аудио - визуална медийна услуга с наименование Национална телевизия Българе. Регистрацията на Комодоре БГ ЕООД се заличава.