Прессъобщение

Начало » Новини
27 Януари 2021
На 27 януари 2021 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии регистрира Лени филм ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна с наименование НОСТАЛГИЯ /NOSTALGIA.

СЕМ прие доклад относно наблюдение на радио- и телевизионни програми за отразяване встъпването в длъжност на новия американски президент. Наблюдението констатира, че доставчиците на медийни услуги спазват принципите на плурализъм, свобода на изразяване и културно многообразие.

Съветът взе решение да обяви конкурси за заемане на 5 свободни щатни бройки на длъжност „инспектор” в дирекция Мониторинг и анализи.