Важно

Начало » Новини
11 Февруари 2021 Министерство на здравеопазването уведомява, че във фаза III на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 са включени и представителите на медиите (журналисти, оператори, фоторепортери, монтажисти, техническите сътрудници).

В срок до 17:00 часа на 16.02.2021 г., собствениците на доставчиците на медийни услуги или техни упълномощени представители следва да изготвят списъци на служителите по месторабота, които да изпратят в съответните регионални здравни инспекции.

Информацията трябва да съдържа: две имена на лицата, населено място, телефон за контакт и да се изпраща  на електронните адреси на регионалните здравни инспекции.