Прессъобщение

Начало » Новини
17 Февруари 2021 На 17 февруари 2021 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии прие доклад относно спазване на условията на индивидуална лицензия за радиодейност, издадена на Българското национално радио за програма „Хоризонт“, за периода 18-24.01.2021 г.

Съветът взе решение за стартиране на производства за заличаване на регистрациите на 10 бр. програми, които не са разпространявани повече от 12 месеца.

По време на заседанието беше представена и работната програма на Европейската платформа на регулаторните органи (EPRA) за 2021 г., която е достъпна тук.