Прессъобщение

Начало » Новини
24 Февруари 2021
На 24 февруари 2021 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии класира на първо място в конкурса за издаване на лицензия за радиодейност за гр. Царево, честота 97.4 MHz, кандидата Оберон Радио Макс ЕООД (сега Фреш Радио Груп ЕООД).

Съветът взе решение да впише като доставчици на нелинейни медийни услуги 168 часа ЕООД, Фондация Клуб Зебра и Българската телеграфна агенция.

СЕМ измени началната дата на разпространение на аудио-визуална медийна услуга „Носталгия/ Nostalgia“ на доставчика Лени филм ЕООД от 01.03.2021 г. на 05.04.2021 г.

Във връзка с образувано административнонаказателно производство, Съветът възложи на председателя да издаде наказателно постановление на Дарик Радио АД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ.