Съобщение до доставчиците на медийни услуги

Начало » Новини
26 Февруари 2021
В контекста на предизборната кампания за 45-то Народно събрание и на фона на продължаващата пандемия от коронавирус, Съветът за електронни медии (СЕМ) обръща внимание на доставчиците на медийни услуги и на доставчиците на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове върху важната им и незаменима роля в ситуация на ограничени социални контакти в обществото, да съдействат максимално на българските граждани за информиран избор на 4 април 2021 година.
СЕМ приветства всички усилия на журналистическите екипи в отразяването на кампанията за нов парламент и особено упражняването на информационната им и критична функция в редакционното съдържание. Свободата на изразяване, зачитането на човешкото достойнство, честта и доброто име на кандидатите за народни представители, спазването на добрите нрави и професионална етика, както и недопускане на реч на омразата, са принципи, без които няма честни избори в едно демократично общество.  
СЕМ напомня, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности,  допринася за пълноценното упражняване на гражданските права и от уязвимите групи в населението. Изпълнението на изискванията за достъпност на съдържанието за хората с увредено зрение и слух, които Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) доразви с промените от 22.12.2020 г., е особено важно в условия на предизборна кампания.
Съветът за електронни медии вярва, че плурализмът на мнения и гледни точки в медиите е неразделна част от политически плурализъм и свобода на възгледи в обществото. На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарти в политическото съревнование между участниците в изборите. В тази връзка медийният регулатор обръща внимание и върху факта, че участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или на шоу програми, нарушава принципите на равнопоставеност  и неутралност при отразяването на кампанията.