Прессъобщение

Начало » Новини
17 Март 2021
На 17 март 2021 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии взе решение за вписване на Анаили Мили ЕООД, Агенция Европа ООД и Агро Ти Ви ЕАД като доставчици на нелинейни медийни услуги. Съветът допусна прехвърляне от Омъ-Илиеви ООД на Р-22 ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Банско.