Прессъобщение

Начало » Новини
08 Април 2021
На 8 април 2021 г., на свое заседание, Съветът за електронни медии взе решения за вписване на Ви Бокс ЕАД като доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове и на Глобал Уеб ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. СЕМ издаде лицензия на Фокус- Нунти ООД за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Добринище.

Съветът за електронни медии прие с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се” отчета на генералния директор на Българското национално радио за 2020 г.