Прессъобщение

Начало » Новини
30 Юни 2021
За пореден път министърът на културата прави публични изявления, в които твърди, че Съветът за електронни медии не е отговорил на негово писмо. 
Съветът за електронни медии категорично се противопоставя срещу тиражирането на подобни неверни твърдения.
• На 18.06.2021 г., чрез системата за електронен обмен (СЕОС), в СЕМ е получено писмо, подписано от проф. Минеков, с което сигнализира за възпрепятстване на правото му на отговор от  страна на Българската национална телевизия;
• На 22.06.2021 г., посредством същата система, министърът на културата е уведомен, че длъжностно лице на СЕМ осъществява проверка. Доколкото нарушения на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, включително и относно правото на отговор, се установяват в сроковете и по реда на Закона за административните нарушения и наказания, СЕМ е заявил, че допълнително проф. Минеков ще бъде информиран при приключване на производството.
Съветът за електронни медии е силно обезпокоен, че министърът на културата за пореден път въвежда в заблуждение обществото относно комуникацията си с независимия регулатор.