Прессъобщение

Начало » Новини
29 Септември 2021
Във връзка със засиления журналистически интерес към оповестеното днес - 29 септември 2021 г., решение на КПКОНПИ, Съветът за електронни медии намира за необходимо да информира,че:
Г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5 август 2021 г. Към тази дата тя е заличена в Търговския регистър като собственик на капитала на търговско дружество. При встъпването си в длъжност г-жа Момчилова отговаря на изискванията, предвидени в Закона за радиото и телевизията, което е потвърдила с декларация за съответствие. Декларацията е достъпна на адрес:
https://www.cem.bg/files/1628593438_s._momchilova-yoveva_-_zrt.pdf .
Съветът за електронни медии не е орган по назначаване на г-жа Соня Момчилова като член на СЕМ и не е компетентен да се произнася относно законосъобразността на указа на президента на републиката.